ZAPYTANIA OFERTOWE

06.10.2020

Zakup i dostawa wózka ręcznego dwubutlowego i wózka transportowego elektrycznego

MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy na  zakup i dostawę wózka ręcznego dwubutlowego i wózka transportowego elektrycznego. 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamówienie dotyczy kompleksowej dostawy wózka ręcznego dwubutlowego i wózka transportowego elektrycznego.

Termin składania ofert: 26-10-2020 r. o godz. 09.00

Miejsce składania ofert: na adres mailowy pk@madrog.pl  lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem MADROG Zbigniew Kluczek Przemysław Kluczek S.C., ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard

Termin realizacji zamówienia: Umowę należy wykonać w terminie:

Część I Wózek ręczny dwubutlowy: nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia podpisania umowy

Część II Wózek transportowy elektryczny: nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym;

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym.

MASZ PYTANIA?

Zostaw dane kontaktowe – skontaktujemy się jak najszybciej.