ZAPYTANIA OFERTOWE

02.10.2020

Zakup, dostawa oraz montaż mebli przeznaczonych do szatni dla pracowników oraz pomieszczeń socjalnych

MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy na zakup, dostawę oraz montaż mebli przeznaczonych do szatni dla pracowników oraz pomieszczeń socjalnych

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamówienie dotyczy kompleksowej dostawy oraz montażu mebli przeznaczonych do szatni dla pracowników oraz pomieszczeń socjalnych.

Termin składania ofert: 19-10-2020 r. o godz. 09.00

Miejsce składania ofert: na adres mailowy pk@madrog.pl  lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem MADROG Zbigniew Kluczek Przemysław Kluczek S.C., ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard

Termin realizacji zamówienia: Umowę należy wykonać w terminie:

Część I Meble do szatni dla pracowników: nie dłuższym niż 5 (pięć) tygodni od dnia podpisania umowy.

Część II Meble do pomieszczeń socjalnych: nie dłuższym niż 5 (pięć) tygodni od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym;

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: szczegółowy opis dostępny w zapytaniu ofertowym.

MASZ PYTANIA?

Zostaw dane kontaktowe – skontaktujemy się jak najszybciej.