ZAPYTANIA OFERTOWE

16.11.2020

Dostawa i montaż stołu roboczego z wyposażeniem

MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy na  dostawę i montaż stołu roboczego z wyposażeniem 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zamówienie dotyczy kompleksowej dostawy i montażu stołu roboczego z wyposażeniem.

Termin składania ofert: 24-11-2020 r.

Miejsce składania ofert: na adres mailowy pk@madrog.pl

MASZ PYTANIA?

Zostaw dane kontaktowe – skontaktujemy się jak najszybciej.